Međunarodno i lokalno oporezivanje

| Reading Time: 1 Min

Tax Advisory Structuring

 

Na polju poreskog restrukturiranja, u mogućnosti smo da vam ponudimo savjete kako u nacionalnim, tako i u međunarodnim okvirima, s obzirom da je TPA jedna od vodećih poreskih praksi u zemljama centralne i jugoistočne Evrope, dakle daleko izvan granica Austrije. Rastuća regulativa u novim članicama EU, povećan značaj propisa EU i stalno rastuća težnja naših klijenata za poslovanjem sa inostranstvom, zahtijevaju lokalno prisustvo naših eksperata i njihovo stavljanje na raspolaganje klijentima.

TPA ima kancelarije u Bugarskoj, Hrvatskoj, Poljskoj, Rumuniji, Srbiji, Crnoj Gori, Slovačkoj, Sloveniji, Češkoj Republici, Albaniji i Mađarskoj, sa tendencijom daljeg širenja. Naš zadatak je međunarodna podrška klijentima. Obezbjeđujemo prisustvo konsultanata sa znanjem njemačkog, ruskog i engleskog jezika, u skladu sa usvojenim konceptom „Njemački, ruski i engleski stolovi“.

Članstvo u mreži Baker Tilly International tako je dizajnirano da olakšava saradnju na globalnom nivou, primenjuje internacionalno dostupna znanja i iskustva, i omogućava pružanje savjete našim klijentima na brz i efikasan način.