PDV oporezivanje prekograničnog i lokalnog prometa

| Reading Time: 1 Min

VAT Structuring Advisory

 

Prilikom prekograničnog poslovanja, PDV trošak može vrlo lako postati problem. Samo efikasnim upravljanjem PDV aspektima međunarodnog poslovanja ovi rizici se mogu izbjeći, administrativni troškovi se mogu smanjiti i pod određenim okolnostima može se steći prednost u odnosu na konkurenciju.

Naši klijenti mogu računati na stručnost TPA i Baker Tilly Evropske PDV grupe. Mi ćemo vas podržati kod upravljanja vašim međunarodnim PDV rizicima i izloženostima, kao i u projektovanju međunarodnog lanca vrijednosti – unutar Evrope i van nje.

Naši stručnjaci mogu naći najbolja poreska rješenja za vas. Možemo vam ponuditi:

  • strukturiranje povezanih novčanih tokova sa stanovišta PDV-a,
  • praktičan pristup pri izradi PDV izvještaja o međunarodnim poslovnim transakcijama,
  • brzu provjeru podataka o PDV-u,
  • PDV usluge, uz primjenu specifičnih znanja i iskustava naših filijala, posebno u oblasti poslovanja sa nepokretnostima, finansijskih usluga i komunalne djelatnosti,
  • podršku u tripartitnim poslovnim transakcijama, kao i u poslovima prometa robe putem poštanskih servisa i
  • podršku u domaćim i inostranim revizijama PDV-a.