Transferne cijene

| Reading Time: 1 Min

Transfer Pricing Advisory

Transferne cijene predstavljaju najaktuelnije pitanje poreskih obveznika u regionu centralne i jugoistočne Evrope.

Naš tim eksperata za ovu oblast posjeduje interdisciplinarna znanja poreskih, ekonomskih i tržišnih odnosa, te će vas podržati pri definisanju značajnih dilema, kako bi se postigao zahtijevani nivo u procesu upravljanja rizicima, kao i harmonizacija sa grupnim pravilima.

Naš tim eksperata će kreirati najbolje rješenje za vas, i u tom smislu vam može ponuditi:

  • podršku po svim pitanjima koja se odnose na proces upravljanja rizicima,
  • pregled vaših grupnih pravila,
  • funkcionalnu analizu,
  • ekonomsku analizu,
  • pripremu dokumentacije („Master“ dokument, dokumenta koja se tiču specifične zemlje),
  • uspostavljanje eksternih osnova za poređenje,
  • analizu putem Amadeus baze podataka i
  • obrazloženje prometa povezanih društava u postupku poreske revizije.