Investing in Montenegro

2021. godina donosi opsežne promene u oblasti poreza, dažbina i doprinosa u centralnoj i jugoistočnoj Evropi.

Srpski poreski sistem i poreske reforme u 2021. godini

TPA nudi pregled najvažnijih novina u sledećim zemljama u regionu centralno-istočne Evrope i jugoistočne Evrope:

 • Albanija
 • Austrija
 • Bulgarska
 • Hrvatska
 • Češka Republika
 • Mađarska
 • Poljska
 • Rumunija
 • Srbija
 • Slovačka
 • Slovenija

Strukturiran pregled poreskih sistema ovih zemalja je dostupan u našim „Investing In…“ brošurama, koje se objavljuju jednom godišnje na engleskom i na nemačkom jeziku.

Poručite „Investiranje u Srbiju“ brošuru potpuno besplatno putem našeg sajta!

Order Publication
Postway
в формате PDF

Investing in Montenegro

Публикации

Investing in Montenegro