Finansijski izvještaji

| Reading Time: 1 Min

Nudimo usluge izrade redovnih i vanrednih finansijskih izvještaja u skladu sa zakonskim rokovima.

Godišnji izvještaji sadrže:

  • Izvještaj o finansijskoj poziciji (Bilans stanja)
  • Izvještaj o ukupnom rezultatu (Bilans uspjeha)
  • Izvještaj o novčanim tokovima
  • Izvještaj o promjenama na kapitalu
  • Napomene uz finansijske izvještaje
  • Statistički aneks