Šta je novo?

 TPA tax+audit in Montenegro

TPA Crna Gora

TPA Crna Gora je jedna od vodećih kompanija za poresko savjetovanje i reviziju kompanija u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Naše usluge uključuju poresko savjetovanje, računovodstvo, savjetovanje i reviziju.

Lokalno, regionalno, međunarodno. Sa partnerom koji je uvijek na Vašoj strani.

 TPA Group

TPA grupa

TPA je jedna od vodećih kompanija u oblasti računovodstva, poreskog savetovanja i revizije u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Imamo 1.700 zaposlenih koji rade u 30 kancelarija koje se bave porezima i revizijom u Albaniji, Austriji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj,  Republici Češkoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Sloveniji.