Šta je novo?

Publikacije

Real Estate investments in CEE/SEE

Investing in Montenegro

Investing in Slovenia

Investing in Slovakia

Investing in Serbia

Investing in Romania

Investing in Poland

Investing in Hungary

Investing in Croatia

Investing in Czech Republic

 TPA tax+audit in Montenegro

TPA Crna Gora

TPA Crna Gora je jedna od vodećih kompanija za poresko savjetovanje i reviziju kompanija u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Naše usluge uključuju poresko savjetovanje, računovodstvo, savjetovanje i reviziju.

Lokalno, regionalno, međunarodno. Sa partnerom koji je uvijek na Vašoj strani.

 TPA Group

TPA grupa

TPA je jedna od vodećih kompanija u oblasti računovodstva, poreskog savetovanja i revizije u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Imamo 1.700 zaposlenih koji rade u 30 kancelarija koje se bave porezima i revizijom u Albaniji, Austriji, Bugarskoj, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Mađarskoj, Poljskoj,  Republici Češkoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj i Sloveniji.