Izjava o odricanju odgovornosti TPA Crna Gora

Informacije, mišljenja i pravna tumačenja na ovoj web lokaciji su samo opšte informacije. Primjena i uticaj zakona mogu se uveliko razlikovati zavisno od određenih činjenica. S obzirom na promjenjivu prirodu zakona, propisa i presuda i svojstvene opasnosti elektronskih komunikacija, pojavljivanje informacija na ovoj web lokaciji može doći do kašnjenja, propusta ili netačnosti. U skladu s tim, treba uzeti u obzir da se podaci dostupni na ovim stranicama ne mogu i ne smiju koristiti kao zamjena za profesionalni poreski ili pravni savjet. Prije donošenja bilo kakve odluke, trebate se posavjetovati sa stručnjakom TPA Crna Gora.

Iako se čini svaki pokušaj osigurati da su podaci sadržani na ovoj web lokaciji dobijeni iz pouzdanih izvora, ni TPA ni pojedini autori nisu odgovorni za bilo kakve greške ili propuste, kao ni za rezultate dobijene korištenjem ovih podataka. Sve informacije na ovoj web lokaciji pružaju se bez garancije cjelovitosti, tačnosti ili pravovremenosti i bez garancije prikladnosti za bilo koju određenu svrhu.

Ni TPA ni pojedini autori ne prihvataju nikakvu odgovornost za bilo koju odluku donesenu ili radnju preduzetu na osnovu sadržaja ove web stranice, ni za bilo kakvu štetu nastalu bilo kakvim takvim radnjama ili odlukama. TPA nema kontrolu nad sadržajem ili prezentacijom bilo kojeg povezanog internetskog materijala i ne prihvata nikakvu odgovornost za takav sadržaj. TPA ne prihvata nikakvu odgovornost za ispravnost, kompletnost i valutu povezanih internet materijala.

Tekstovi, slike, grafike, video i ostali materijali na ovoj web lokaciji zaštićeni su autorskim pravima i drugim pravima intelektualnog vlasništva: ni jedan dio ovih materijala ne smije se prenositi trećim licima, reprodukovati ili obrađivati ​​na bilo koji drugi način bez izričitog pismenog odobrenja TPA.

Svi pravni sporovi i postupci u vezi s korištenjem ove web stranice podliježu isključivo crnogorskom materijalnom pravu. Nadležni sud za sve pravne sporove i postupke koji proizilaze direktno ili indirektno iz upotrebe ove web stranice biće nadležni sud na teritoriji Crne Gore.

TPA ne daje garanciju da će usluge biti neprekinute ili da će funkcionisati kako je planirano. TPA ima pravo u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave trajno obustaviti ili otkazati pojedinačne usluge ili ukupnost usluga pruženih putem ove web stranice.

Dodatno za e-poštu:

Konkretno, dogovoreno je da će podaci putem e-pošte i priloga biti obvezujući samo ako se pismeno potvrde. Elektronski prenos poruka rizikuje stranka koja to isto zahtijeva, posebno s obzirom na probleme koji se odnose na prenos i uslugu, rizik odsustva primaoca i rizik kršenja tajnosti na Internetu. Automatski generisane potvrde o primanju ili pregledu neće se smatrati potvrdom o primanju vaše poruke.

Obavještenje o zaštiti podataka koja se odnosi na Google Analytics

Web stranica koristi spoljni alat za statistiku „Google Analytics“ (www.google.com/analytics). Korištenjem ove web stranice potvrđujete da se vaši podaci o klikovima mogu anonimno spremiti i procijeniti u statističke svrhe.