Osnovni podaci TPA Crna Gora

TPA Audit Tax & Accounting d.o.o. Podgorica
Registarski broj: 50860972
Poreski identifikacioni broj (PIB): 03226514
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120
II sprat
81000 Podgorica
Montenegro
Tel.:+382 20 656 208