Crna Gora: Mjere za ublažavanje ekonomskih posledica Covid-19 virusa

6. фебруара 2021 | Reading Time: 2 Min

Vlada Crne Gore je realizovala tri paketa mjera podrške privredi i građanima u 2020. godini.

  • Prvobitne olakšice koje je donijela crnogorska vlada u vezi sa COVID 19 su odlaganje isplate kredita dobijenih od finansijskih institucija za sve građane i kompanije u periodu od 90 dana, odlaganje plaćanja poreza i doprinosa na zarade za period od 90 dana. Pored toga, odobravaće se krediti za likvidnost kompanija do 3 miliona eura – grejs period od 2 godine po kamatnoj stopi od 1,5%.
  • Drugi set mjera donešen je u cilju očuvanja radnih mjesta i stvaranja pretpostavki za brži oporavak ekonomije.
  • Treći paket ekonomskih mjera obuhvata: Subvencioniranje kamatnih stopa za kreditne linije kod IRF-a i komercijalnih banaka za vrijeme grejs perioda za reprogramiranje postojećih (sektori turizma i poljoprivrede) i nove kreditne plasmane (prioritetni razvojni projekti);Kreiranje povoljnih kreditnih linija (u okviru IRF-a i komercijalnih banaka) namijenjenih finansiranju kratkoročnih i dugoročnih prioritetnih razvojnih projekata; Poreska rasterećenja kroz definisanje niže stope PDV-a za određene oblasti i djelatnosti; Direktna podrška privredi kroz subvencioniranje zarada zaposlenih u određenim oblastima;

Vlada je usvojila novi paket mjera podrške privredi i građanima pogođenim COVID 19 za I kvartal 2021. godine.

  • Podrška privredi obuhvata sljedeće mjere: Podrška privredi kroz subvencioniranje zarada; Odlaganje i reprogram plaćanja poreza i doprinosa na dohodak; Podrška novom zapošljavanju; Jednokratna podrška privredi za uspostavljanje sistema za elektronsku fiskalizaciju; Povećanje limita ostvarenog prometa sa 18.000 EUR na 30.000 EUR kao uslova za obaveznu PDV registraciju; Smanjenje troškova zakupa prostora u državnom vlasništvu i odlaganje ovih obaveza; Skraćenje roka povraćaja PDV-a; Dodatne mjere podrške za turizam i ugostiteljstvo kao i za poljoprivredu i ribarstvo.

Ostani zdrav!

CEE/ JIE Poreski stolovi

TPA TASK FORCE

  • Sve najnovije vijesti o COVID-19
  • Sve vijesti
Pregled mjera za ublažavanje virusa COVID-19 u drugim zemljama CIE / JIE