Posebna pitanja vezana za porez

| Reading Time: 1 Min

Poreski svijet podložan je stalnim promjenama i zahtijeva kontinuirano ispitivanje posljedica koje to ima u smislu poslovnih i privatnih akcija. Iskusni poreski savjetnik može vam pružiti sigurnost da će se prepoznati složena porezna pitanja i ponuditi odgovarajuća rješenja. Na taj način se mogu izbjeći pogrešne odluke i postići mjerljive prednosti u troškovima.

Možemo vas podržati, između ostalog, i kroz sljedeće:

 • Stručna mišljenja i ekspertize o pitanjima koja se odnose na poreze i carine
 • Izjave na pitanja o međunarodnom poreskom pravu
 • Pregled ugovora iz perspektive poreza i carina
 • Dobijanje obavezujućih informacija, međusobnih sporazuma i EAS odgovora od finansijskih vlasti
 • Pojašnjenje posebnih pitanja o utvrđivanju dobiti
 • Poređenje poreskih opterećenja i optimizacija
 • Poresko savjetovanje filijala stranih kompanija
 • Povraćaj ulaznog poreza za strane kompanije
 • Učešće u revizijama i završnim pregledima
 • Pružanje pravnih ljekova i priprema žalbi VwGH (Vrhovni upravni sud, Austrija)
 • Porezno savjetovanje o osnivanju i likvidaciji preduzeća
 • Koncepti i ispitivanje međunarodnih struktura kompanija
 • Modeli uključivanja u zapošljavanje