Poresko savjetovanje

| Reading Time: 1 Min

Poresko zakonodavstvo je područje koje se neprestano mijenja i razvija. Da bi se održao pregled, važno je imati kompetentnog partnera koji može kontinuirano optimizovati vaše poslovanje u poreskim pitanjima i koji vam može pružiti podršku u poštovanju važećih zakona, poreskih tretmana i pružiti vam podršku za prilagođavanje vašeg poslovanja trenutnim propisima.

Naši stručnjaci su u stanju da razviju i prilagode najbolja poreskna rješenja za vas. Možemo vam ponuditi sljedeće:

  • Tekući savjeti u svim porezskim pitanjima
  • Priprema poreskih prijava
  • Podrška u slučaju sa poreskih kontrola
  • Ispitivanje poreskih procjena
  • Savjeti u vezi s odabirom pravnog oblika
  • Korespondencija s poreskim vlastima
  • Poreske prognoze i planiranje