Korporativno upravljanje i usaglašenost sa propisima

| Reading Time: 1 Min

TPA Advisory Services: Corporate Governance

 

„Compliance“ je termin koji se danas u poslovnom svijetu koristi da opiše usaglašenost poslovanja sa zakonima, ali i sa običajima dobre poslovne prakse.

Ova tema nije samo aktuelna zbog brojnih skandala, već i zbog toga što se rukovodstvo firmi suočava sa velikim iskušenjima. Može se pretpostaviti da će zakonski zahtjevi postati brojniji i manje razumljivi. Stoga će pokretanje sistema kontinuiranog usaglašavanja poslovanja sa propisima (Compliance Management Sistem – CMS), koji treba da obezbijedi usaglašenost sa tim propisima i nadgledanje zakonskih i poslovnih odredbi, postati sve važnije.

TPA tim će procijeniti vašu usklađenost sa propisima i pružiće vam savjetodavne usluge u vezi sa uspostavljanjem i unapređenjem sistema korporativnog upravljanja.

Između ostalih, svojim klijentima nudimo i sljedeće usluge:

  • razvoj sistema kontinuiranog usaglašavanja poslovanja sa propisima – „Compliance Management Sistem“
  • pomoć u primjeni dobijenih preporuka
  • optimizaciju sistema kontinuiranog usaglašavanja poslovanja sa propisima
  • eksternu i nezavisnu reviziju ili ocjenu CMS-a
  • izradu strategije za sprječavanja korupcije
  • rješavanje posebnih pitanja u vezi sa Zakonom o tržištu kapitala i usaglašenost sa njime
  • razvoj kontrolnih procedura i procesa komunikacije