Istrage prevara i forenzičke revizije

| Reading Time: 1 Min

Svako pravno lice može imati problema sa prevarama, mitom i korupcijom. Finansijski gubici i loša reputacija mogu ozbiljno da utiču na poslovanje firme.

U slučaju sumnje, naš tim vam može ponuditi diskretnu istragu i pomoći vam da sprečite štetu.

TPA vam može ponuditi sljedeće usluge:

  • Specijalnu forenzičku reviziju
  • Forenzičku analizu podataka
  • Preporuke za optimizaciju vaše organizacije
  • Implementaciju preventivnih mjera i kontrolnih sistema