Revizija za posebne namjene i ostale usluge uvjeravanja

| Reading Time: 1 Min

Naš tim posjeduje značajno iskustvo u obavljanju revizija za posebne namjene i svojim klijentima nudi sljedeće usluge:

  • Revizija projekata realizovanih od strane nevladinih organizacija i privrednih društava
  • Revizija subvencija (domaćih i iz EU)
  • Specijalna revizija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
  • Revizija sistema internih kontrola (ICS), sistema upravljanja rizicima (RMS) ili sistema usaglašavanja poslovanja sa propisima (CMS).
  • Forenzička revizija
  • Ugovoreni postupci (Nalazi činjeničnog stanja)