Holding kompanije

| Reading Time: 1 Min

Advisory Services in Montenegro: Holdings international Companies

Holding  podrazumijeva povezanost većeg broja društava, ali ne i jedan pravni subjektivitet. U poslednjih nekoliko godina tema holding kompanija je internacionalizovana kako bi se iskoristile poreske olakšice koje ovaj oblik organizacije nosi sa sobom. Još jedna prednost osnivanja ovakvog  tipa strukture unutar  grupe je lakša integracija društava.

Međutim, u ovom slučaju velika pažnja se mora posvetiti porezima i pravnoj usklađenosti. Upravo tu vam naši stručnjaci mogu biti od pomoći. Naši stručnjaci u TPA mogu vam ponuditi sveobuhvatna znanja koja se tiču poreskih pitanja u okviru holding poslovanja, koja će vam doneti finasijske beneficije. Zašto da ne budete deo holdinga?