Njemački, ruski i engleski sto

Mi vas savjetujemo na vašem jeziku – „Njemački, ruski i engleski sto“

Mi gledamo na uspješno pružanje konsultantskih usluga u vezi poreza, na reviziju orijentisanu na rezultat, na računovodstvene i konsultantske usluge u vezi poslovanja kao na poslovanje licem u lice. Prema našem mišljenju, lična komunikacija između vas i vašeg odgovarajućeg konsultanta je od ogromnog značaja za uspjeh vaših konsultacija.

 

Govorimo vaš jezik. Poslovanje licem u lice.

Kada se radi o konsultacijama o porezima, računovodstvu i finansijskom izvještavanju, konsultantskim uslugama u vezi revizije i menadžmenta, ne radi se samo o tome da „oni drugačije rade stvari“ u drugim zemljama, već o tome da postoje različite kulture, tržišta, zakoni, jezici i još mnogo toga što treba uzeti u obzir.

Podrazumijeva se:
nema nikakvih jezičkih barijera u našim savjetima.

S obzirom da smo međunarodna korporacija, sa nama možete poslovati licem u lice na bilo kojoj od naših lokacija u centralnoj i jugoistočnoj Evropi. Da bi se izbjegli bilo kakvi stručni nesporazumi ili izvori grešaka, mi vam nudimo ne samo lokalni jezik već i njemački, ruski i engleski „desk“.

Na taj način možemo da isključimo mogućnost teškoća u razumevanju i izvore grešaka koje bi mogle da nastanu u nekom konkretnom području stručnog znanja.