Godišnja revizija

| Reading Time: 1 Min

Cilj zakonskih i dobrovoljnih revizija je utvrditi jesu li finansijski izvještaji predstavljeni u skladu s lokalnim zakonodavstvom i međunarodnim standardima (MSFI / MSFI za mala i srednja preduzeća).

TPA tim stručnjaka može svojim klijentima ponuditi reviziju finansijskih izvještaja u skladu s lokalnim i međunarodnim standardima, bez obzira na vrstu revizije koju će izvršiti.

Naše revizije se sprovode u skladu s pristupom revizije usmjerenom na rizik koji se zasniva na nacionalnim i međunarodnim pravilima i načelima pravilne revizije. Takođe naše revizije uključuju ispitivanje operativnih postupaka i sprovođenje kontrola te njihov uticaj na efikasnost sistema interne kontrole.

Možemo sprovesti sljedeće revizije za vas:

  • Revizije posebnih i konsolidovanih godišnjih finansijskih izvještaja preduzeća
  • Revizije godišnjih finansijskih izvještaja fondacija, udruženja i neprofitnih organizacija
  • Revizije izvještajnih paketa Grupe
  • Pregled finansijskih izvještaja